Skip links

Undervisningsplan

Rutinerede og erfarne undervisere

På Fundraising Manager har vi sammensat et udfordrende og givende forløb, der klæder dig på til en hverdag som fundraiser. Gennem 6 moduler fordelt over ca. 2 måneder lærer du alt om fundraising: donor research, fondsansøgning og struktur, fundraising strategi, organisering, fundraising værktøjer, støttemuligheder, sponsering og partnerskaber, PR og kommunikation, projektøkonomi, evalueringsmetoder, drift og forankring mv.

Du undervises af rutinerede og erfarne fundraisere med mangeårig erfaring fra branchen, suppleret med oplæg af en række fagpersoner og eksperter, der alle arbejder professionelt med projektudvikling og fundraising, eller som har en specialviden, der kan styrke dig som fundraiser.

Eksempler på oplægsholdere

Jakob Fälling

Journalist, forfatter og tegner

Hans Mayland

Fundraiser i Kirkens Korshær

Line Diemer Lyng Jørgensen

Selvstændig fundraiser og iværksætter

Esben Danielsen

Direktør i Lokale og Anlægsfonden

René Damkjer

Chefkonsulent hos Innovationsfonden

Håkon Grunnet

Tidl. evalueringkonsulent, VIA UC

Lasse Marker

Partner i Rasmussen&Marker

Jette Rendbøll

Udviklingschef for Teater Svalegangen

Aase Højlund

Fundraiser ved Designskolen Kolding

Undervisningsplan

MODUL 1
Intro til Fundraising Manager
 • Uddannelsen og deltagere
 • Fundraising trends og tendenser
 • Story-telling og kernefortælling
 • Markedet for eksterne midler
 • Hvad kan du (ikke) få støtte til?
 • Introduktion til donor research

MODUL 2
Praktisk fundraising og fondsansøgninger
 • Valg af praktisk produkt (eksamen)
 • Berettigelse hos støtteyderne
 • Ansøgningsteknik
 • Skriveprocessen
 • Ansøgningsstruktur og -opbygning
 • Handlingsplan på praktisk fundraising

MODUL 3
Strategisk fundraising og partnerskaber
 • Fundraising strategi
 • Strategisk handlingsplan
 • Organisering af fundraising
 • Fundraising værktøjer
 • Grant Management løsninger
 • Sponsering og partnerskaber

MODUL 4
Støttemuligheder og kommunikation
 • Opbakning til projektet
 • Partnerskaber i projekter
 • Frivillighed
 • Gennemgang af fonde og puljer
 • PR og ekstern kommunikation
 • Donor networking

MODUL 5
Projektøkonomi, drift og forankring
 • Projektøkonomi
 • Budget- og finansieringsplaner
 • Evalueringsmetoder og -modeller
 • Forankring
 • Afrapportering
 • Den daglige drift

MODUL 6
Opsamling, cases og eksamensforberedelse
 • Eksamenscases
 • Ansøgningscases
 • Fra uddannelse til virkelighed
 • Fundraiser netværk
 • Invitation til Fundraising Masterclasses
 • Evaluering af Fundraising Manager

MODUL 7
Eksamen og afslutning på Fundraising Manager 2020
 • Mundtligt forsvar af eksamensopgaven
 • Karakter efter 12-karakterskalaen
 • 8 s. eksamensopgave og 25 min. eksamination
 • Typisk udgangspunkt i en ansøgning
 • ...eller i en fondsstrategi
 • Eksamensbevis og titel